කොරෝනා වෛරසය ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් පලුගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සූදානම් වීම

 

20200317 15292520200317 15293620200317 15300220200317 152909FormatFactoryaaaaaaaa

News & Events

07
Feb2021
73th Independence Day Celebration

73th Independence Day Celebration

73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන්...

07
Feb2021
හබරණ ඉඩම් කච්චේරි

හබරණ ඉඩම් කච්චේරි

හබරණ ඉඩම් කච්චේරි  

Scroll To Top